SADKOWSKI I WSPÓLNICY

SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA


Województwo mazowieckie
00-090 Warszawa, Al. Solidarności 75 lok. 26
tel. +48 22 692 74 31
fax. +48 22 826 00 49

Województwo śląskie
42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 55 lok. 4
tel. +48 34 360 56 30
fax. +48 34 365 15 03


Codziennie i w całej Polsce oferujemy doradztwo szyte na Twoją miarę.


KANCELARIA SADKOWSKI I WSPÓLNICY
Województwo mazowieckie
00-090 Warszawa, Al. Solidarności 75 lok. 26
tel. +48 22 692 74 31
fax. +48 22 826 00 49
e-mail: kancelaria@sadkowskiiwspolnicy.pl

Województwo śląskie
42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 55 lok. 4
tel. +48 34 360 56 30
fax. +48 34 365 15 03
e-mail: kancelaria@sadkowskiiwspolnicy.pl


Formularz kontaktowy
SADKOWSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWO–AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 75 lok. 26, 00-090 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412861, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 11 100 000 zł, Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej: suma gwarancyjna 10 000 000 zł, NIP 525-25-28 -401, REGON 146030226